denkstatt
Mosaic Training ни помогнаха да проведем стратегическата си среща. Основните неща, които допринесоха за нейното успешно протичане, бяха:
- отпускаща атмосфера, с фокус върху решаването на проблемите
- интерактивни модератори, но не натрапчиви в комуникацията
- мотивиращи и позитивни в отношението си.
Климентина Рашева
Управляващ партньор
КЦМ
Ива и Светла са не просто добре подготвени тренери – те винаги успяват да създадат неповторима творческа атмосфера, която приканва към активно участие в процеса на обучение.

Успехите в съвместната ни работа се основават на тяхната изключителна коректност, отзивчивост и професионализъм.
Р. Темизова
Обучение и развитие на персонала