Умения за общуване и работа в екип – основен курс
Обикновено измерваме общуването чрез резултатите, които постигаме и взаимоотношенията, които изграждаме. Затова и обучението е подходящо за всеки, който би искал да развие умения за постигане на положителни резултати чрез взаимодействие с партньори в организацията и извън нея.

Какво ще ви донесе обучението Умения за общуване и работа в екип – основен курс

- ще повишите вашето разбиране за индивидуалните различия в общуването и необходимостта да се съобразявате с индивидуалния стил на вашия събеседник
- ще усвоите техники за изразяване на критика или неудовлетворение по начин, който не засяга другата страна и не предизвиква негативна ответна реакция
- ще развиете умения за водене на разговор за отстояване на позиция
- ще изпробвате техники за изграждане на положителна атмосфера, която стимулира диалога и взаимното разбирателство
Умения за общуване – курс за напреднали
Обучението е подходящо за тези, които са завършили основния курс Умения за общуване и искат да навлязат в дълбините на междуличностните взаимодействия. Това обучение е за служители и ръководители, които желаят умело да управляват своето присъствие и да насочват поведението на своите партньори в общуването в името на конструктивното постигане на общите цели.

Какво ще ви донесе обучението Умения за общуване – курс за напреднали

- ще осъзнаете моделите на поведение, към които обикновено се придържате
- ще се запознаете с начини да разбирате по-добре поведението и мотивите на другите хора
- ще изпробвате техники за справяне с емоциите – вашите и на другите
- ще се научите да управлявате вашата нагласа и нагласите на другите с цел постигане на положителни резултати
- ще развиете умението да създавате атмосфера на взаимно уважение и признание
Творческо мислене
Предизвикателствата на професионалното ни и лично ежедневие в днешно време все по-често изискват от нас да използваме нови подходи и инструменти, за да постигаме желания успех. Познатото често пъти се оказва неефективно. Шанс за нас е да развием способността си да мислим креативно – да генерираме повече и по-разнообразни идеи, да се научим да отсяваме ценните сред тях и да използваме иновативни решения при прилагането им.

Това обучение препоръчваме на:

- всеки, който би искал да развие способността си да генерира нови идеи и да намира необичайни решения в познати ситуации
- мениджъри и служители, чиято работа изисква да разработват нови продукти, приложения, системи, стратегии

Какво ще ви донесе обучението Творческо мислене

- ще се запознаете с фазите на творческия процес и с основните принципи на креативното мислене
- ще усвоите техники за генериране на по-голямо количество идеи; след обучението ще можете да използвате тези техники напълно самостоятелно – индивидуално или с колегите си
- по време на обучението ще работите с индивидуални, реални примери от вашия професионален и личен живот, което ще ви даде възможност да погледнете познати ситуации от нов ъгъл и да намерите нови отговори на трудни за вас въпроси. А инструментите за тази цел ще получите от нас.
- ще усвоите нови техники за планиране, визуализиране и структуриране на информация
- ще изпробвате един класически метод за изработване на визия и планиране на дългосрочни промени
- ще се запознаете с нови начини за отсяване на ценните идеи и вземане на решения в група
Умения за презентиране
Умението да говорим свободно и убедително пред други хора е едно от онези умения, които могат значително да повишат нашия успех във всяка една сфера на живота. Същевременно за много хора това представлява сериозно предизвикателство и когато бъде преодоляно, разкрива един нов и вълнуващ свят.

Това обучение препоръчваме на:

- мениджъри и служители, чиято работа изисква да представят информация пред групи хора
- всеки, който би искал да се научи да прави интересни и убедителни презентации

Какво ще ви донесе обучението Умения за презентиране

- ще умеете да структурирате своята презентация
- ще изпробвате различни техники, които ще ви позволят да бъдете изразителни в речта си
- ще се научите да се възползвате от паузите и кратките изречения
- ще обръщате внимание на езика на тялото и ще се научите да използвате жестове, които подкрепят речта ви
- ще се запознаете с няколко техники за преодоляване на напрежението
Модериране на срещи
Срещи за обсъждане на текущи задачи и проекти, срещи за взимане на решения, срещи за изясняване на позиции, ежеседмични срещи на екипа. Голяма част от нашето време преминава в участие в различни срещи. Именно заради това от тях очакваме да са конструктивни, да допринасят за постигане на желания резултат, да използват оптимално времето и ресурсите на участниците. Звучи трудно постижимо, но е напълно възможно, когато срещата се води от подготвен модератор. Независимо дали сме експерти по темата на срещата, или не, познаването на структурата и техниките на водене на срещи е задължително условие, за да проведем ползотворна и конструктивна среща.

Това обучение препоръчваме на:

- мениджъри и служители, чиято работа изисква да модерират срещи, независимо от позицията и нивото в йерархията

Какво ще ви донесе обучението Модериране на срещи:

- ще се запознаете с основните задачи, пред които е изправен всеки модератор, и ще се научите да се подготвяте за тях
-ще придобиете усет за различните техники на водене на срещи и ситуациите, в които да ги използвате
- ще придобиете познания за груповата динамика и ще изпробвате методи, с които можете да мобилизирате ресурсите на групата
- ще изпробвате техники за получаване на обратна връзка от участниците в срещата
- ще получите идеи за креативни начини за визуализиране на резултатите от обсъждането
Рисуване за презентатори – 4 часа уъркшоп
Задължително условие да представим убедително нашите идеи е да умеем да ги визуализираме добре. Образите често имат далеч по-силен ефект от думите. Това знае всеки добър презентатор. За съжаление, много от нас са израснали с твърдото убеждение, че не умеят да рисуват. Ако и вие сте сред тях, с това обучение ви обещаваме да ви убедим в обратното. А ако вече боравите умело с образите и цветовете, ще получите нови идеи за това, как да ги използвате в контекста на работното ви ежедневие.

Този уъркшоп препоръчваме на:


- търговци, които водят преговори и правят продуктови презентации
- обучители, които трябва да визуализират по разбираем и вдъхновяващ начин учебното съдържание, както и на всеки, чиято работа изисква да представя по убедителен и впечатляващ начин идеите си

Какво ще ви донесе уъркшопът Рисуване за презентатори

- ще разберете как функционира визуалното мислене
- ще се научите да използвате спонтанно и с лекота образи по време на вашите презентации, срещи, обучения
- ще приковавате вниманието на аудиторията си, като рисувате за секунди впечатляващи образи, които подкрепят визуално идеите ви
- ще усвоите основни правила за рисуването на образи на хора, ситуации, предмети, тенденции и така ще можете самостоятелно да визуализирате всяка ваша идея
- ще получите идеи за различни приложения на образите, които ще улеснят вашата работа и ще направят всяко ваше представяне убедително и впечатляващо
- ще поставите началото на ваш личен каталог с образи и илюстрации – ценен ресурс, който ще ви пести време в бъдеще
Творческо мислене – 4 часа уъркшоп
Предизвикателствата на професионалното ни и лично ежедневие в днешно време все по-често изискват от нас да използваме нови подходи и инструменти, за да постигаме желания успех. Познатото често пъти се оказва неефективно. Шанс за нас е да развием способността си да мислим креативно – да генерираме повече и по-разнообразни идеи, да се научим да отсяваме ценните сред тях и да използваме иновативни решения при прилагането им.

Този уъркшоп препоръчваме на:

- всеки, който би искал да развие способността си да генерира нови идеи и да намира необичайни решения в познати ситуации
- мениджъри и служители, чиято работа изисква да разработват нови продукти, приложения, системи, стратегии

Какво ще ви донесе уъркшопът Творческо мислене

- ще се запознаете с фазите на креативния процес и с основните принципи на креативното мислене
- ще усвоите две основни техники за освобождаване на креативния „поток”
- ще се научите да използвате няколко метода за генериране на идеи, включително техника за самостоятелен брейнсторминг - за случаите, в които нямате възможност да използвате ресурса на групата
- ще усвоите един основополагащ метод за визуализиране на креативния „поток”
ще се запознаете с нови начини за отсяване на ценните идеи и вземане на решения в група
Образи и реч в презентацията – 4 часа уъркшоп
Когато слушаме и гледаме една презентация, 20% от информацията възприемаме съзнателно, останалите 80% - под прага на съзнанието. Така най-важният въпрос пред всеки презентатор е какво може да направи, за да влияе на тези 80%. Основните инструменти на презентатора са речта и образите. Обучението ще ви разкрие какви думи е добре да използваме, как да структурираме казаното от нас, с какви изразни средства да го подкрепим, за да предаваме нашите послания по впечатляващ и убедителен начин.

Този уъркшоп препоръчваме на:

- мениджъри и служители, които правят презентации пред един човек или много хора, както и за хора, на които предстои да правят презентация и биха искали да се почувстват по-уверени.

Какво ще ви донесе уъркшопът Образи и реч в презентацията:

- ще изпробвате различни техники, които ще ви позволят да бъдете изразителни в речта си
- ще се научите да използвате истории в презентацията си
- ще разберете разликата във възприятието, която предизвикват пряката и непряка реч
- ще осъзнаете силата на образната реч
- ще ви е по-лесно да подтикнете другите към действие с помощта на глаголите
- ще получите идеи за образи, които подкрепят вашата теза и аргументи
- ще се запознаете с различни примери за употреба на образи
- ще научите основните правила за визуализирането на информация чрез PowerPoint или флипчарт
Цветове и форми в PowerPoint – 4 часа уъркшоп
Когато слушаме и гледаме една презентация, 20% от информацията възприемаме съзнателно, останалите 80% - под прага на съзнанието. Затова за всеки презентатор е важно да подготви презентация, която изпраща едно и също послание на всички нива. При избора на цветове, шрифтове, фон най-често се ръководим от корпоративната идентичност или от нашите собствени предпочитания. А сигурни ли сме, че те подкрепят казаното от нас?

Този уъркшоп препоръчваме на:

- мениджъри и служители, чиято работа изисква да подготвят презентации с помощта на PowerPoint

Какво ще ви донесе уъркшопът Цветове и форми в PowerPoint

- ще познавате значението на цветовете и ще се научите да избирате подходящите цветови съчетания в зависимост от съдържанието на вашата презентация
- ще разберете какви комбинации са подходящи за представяне на анализи, бъдещи планове, експертно мнение, обучение
- ще получите идеи за представянето на противоречиви теми
- ще познавате значението, което носят линиите – хоризонтални, вертикални, диагонали, прави, прекъснати и т.н.
- ще разпознавате внушението на формите и ще се научите в какви случаи да използвате кръг, елипса, правоъгълник, квадрат и триъгълник
- ще се научите да подготвяте презентации, които правят посланията ви убедителни и вдъхновяващи
Модериране на срещи за взимане на решения – 4 часа уъркшоп
Обикновено срещи за взимане на решения провеждаме, когато искаме да използваме креативността и знанията на отделните членове на екипа и да ангажираме хората, които ще прилагат приетото решение още в самия процес на неговото обсъждане. Познаването на техниките за модериране на такива срещи ще ви позволи да проведете конструктивна дискусия и да постигнете съгласие около аргументирано решение, като избегнете конфронтацията и втвърдяването на индивидуалните позиции по време на обсъждането.

Този уъркшоп препоръчваме на:

-мениджъри и служители, чиято работа изисква да модерират срещи за вземане на решения

Какво ще ви донесе уъркшопът Модериране на срещи за взимане на решения

- ще познавате структурата на една среща за взимане на решения и ще сте в състояние самостоятелно да планирате такава среща
- ще получите основна информация за това, как да управлявате груповия процес
- ще се запознаете с три различни метода за събиране на предложения, които използват знанията и креативността на всички присъстващи
- ще умеете да прилагате самостоятелно три техники за оценка на различните алтернативи
- ще познавате един класически метод за взимане на окончателно решение
Целта на нашите обучения е да подпомогнем участниците да разбират и прилагат процесите, свързани с раждането на нови идеи, както и да развиват умения да представят своите идеи по неконфликтен, убедителен и вдъхновяващ начин.

В рамките на всяко обучение, независимо от темата, ние създаваме многобройни възможности за получаване на обратна връзка както от обучителите, така и от останалите в групата. Така участниците по естествен начин упражняват способностите си да дават точна обратна връзка, да насърчават другия, както и да изразяват критика по конструктивен начин. Провеждаме обучения на български, английски и немски език.

Възползвайте се от специалния формат уъркшоп 4 часа.

Този съкратен формат ви дава възможност да упражните конкретни умения в рамките на обучението и да ги приложите в работата си още същия ден. Като използваме методи, които ангажират вашето внимание преди и след самия уъркшоп, ние съкращаваме неговата продължителност до 4 часа. Така оптимално използвате времето и бюджета си (или бюджета на вашата компания) . Ако не виждате темата, която ви интересува, в списъка на четиричасовите семинари, моля, свържете се с нас, за да обсъдим възможността да разработим уъркшоп, който отговаря на вашите потребности.